Vaccinationer är till för den enskilda individen för att stärka immunförsvaret och därmed undgå svåra sjukdomar. Att man ger vaccination till människor beror också på att man ser en fördel med att folk är vaccinerade då epidemier bryter ut. Det kan handla om influensa eller om sjukdomar som legat latenta för att plötsligt bli aktuella igen. Då samhället måste ta hand om många sjukdomsfall på en gång så sätter det stor press på sjukvård och ekonomi, och det här kan man undvika genom att ta del av den vaccination som erbjuds via den svenska sjukvården.

 

Varför ska man vaccinera sig?

De flesta är överens om att man behöver den vaccination som man får som barn mot farliga sjukdomar.  I Sverige erbjuds små barn vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta, lunginflammation och polio. Då barnen är omkring 2 år så ges även vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund. De här vaccinationerna har gjort att man idag sällan ser allvarliga fall av dessa sjukdomar i Sverige vilket inte alls är fallet på många andra håll i världen.

 

Det bästa skyddet mot influensa är att vaccinera sig. Många resonerar som så att de inte behöver vaccination mot influensa eftersom de inte befinner sig inom en riskgrupp. Dels så lider de inte av hälsoproblem som kan försvåras och bli farliga vid influensa, och dels så har de inte små barn eller vänner som rör sig i de kretsar där influensaepidemier är vanligt förekommande. Det här är ett felaktigt resonemang som många svenska läkare avråder ifrån. Man kan aldrig anse sig tillhöra en grupp som är immun mot influensaepidemier såvida man inte låser in sig i ett rum med luftfilter under hela hösten och vintern!

 

Man ska komma ihåg att ju fler som vaccinerar sig desto mindre blir risken för smittspridning och det gäller oavsett vilken sjukdom man vaccinerar sig mot.

 

Vad är ett vaccin?

Kroppens immunsystem jobbar hela tiden med att skapa antikroppar som tar kål på bakterier redan innan man hamnar i ett läge där man kan utveckla en sjukdom. Då man är sjuk så kommer kroppens immunsystem att skapa ett skydd mot den typ av infektion man gått igenom. Ett vaccin har samma funktion men det kan till och med vara mer effektivt än den naturliga process som kroppen går igenom då man faktiskt blir sjuk. Genom vaccination så tillför man kroppen en del av giftet, bakterien eller viruset, men bara i en sådan mängd att man inte blir sjuk av det. Trots att man inte blir sjuk så kan kroppens immunförsvar bygga upp ett skydd så att man sedan är immun mot sjukdomen om man skulle stöta på den.

 

Då man ska resa

Då man ska resa till regioner där det finns Hepatit A och B samt Kolera så ska man se till att få rätt vaccination innan avresa. Det här är enkelt att ta hand om, men man ska vara medveten om att det kanske krävs att man får vaccinationen några veckor innan avresa för att man ska ha fullt skydd under semestern. Hepatit A och B är allvarliga virusinfektioner som kan orsaka levercancer så man ska aldrig chansa och alltid ta reda på om den ort man ska resa till ligger i riskzonen för dessa sjukdomar.