Vaccination inför utlandsresan

Då man ska resa utomlands så kan det bli aktuellt med vaccination. En vaccination kan ge det skydd man behöver för att förbli frisk både under och efter semestern. I Sverige är vi lyckligt förskonade från några av de mest allvarliga typer av sjukdomar som fortfarande härjar på många andra håll i världen. Tack vare vaccinationer och en förbättrad levnadsstandard så är det knappast någon i Sverige som förstår vad allvarliga utbrott av Hepatit A och B, samt Kolera, verkligen innebär.

 

En spruta i armen och sedan kan man säkert upptäcka världen dessa farsoter till trots!

 

Vaccination inför utlandsresan

Om man inte ska resa inom Västeuropa eller till Nordamerika så kommer man kanske att behöva vaccination mot Hepatit A och B samt mot Kolera. Ska man resa till Syd Amerika, Asien eller till Afrika så ska man se till att bli vaccinerad mot dessa sjukdomar. Hepatit A och B är mycket allvarliga virusinfektioner som kan leda till levercancer. Hepatit A, som även går under namnet gulsot, överförs via vätskor och kan därför smitta då man går och badar, Hepatit B överförs via vård med redskap som inte rengjorts som till exempel sprutor samt vid oskyddat samliv.

 

Var kan man vaccinera sig inför en resa?

Man kan vaccinera sig inför en resa på en vaccinationsklinik och där får man även information om vilket eller vilka vaccin som rekommenderas för det land man ska resa till. Det kan vara smart att kontakta en vaccinationsklinik så snart man har bokat sin resa för att ta reda på när man bör vaccinera sig. Det finns vacciner som man tar i tablettform och då behöver man ju inte boka en tid för att får en spruta. Dessutom finns det kliniker för vaccination som erbjuder gruppvaccinering i hemmet eller på jobbet så att det blir smidigt och enkelt att vaccinera sig.

 

Vaccination i god tid

Då man vill vaccinera sig mot Hepatit A, gulsot, så måste man göra detta i 2 omgångar. Efter den första omgången väntar man ett halvår för att sedan ta den andra delen av vaccinationen. Skyddet har man redan 1 vecka efter den första injektionen och det kvarstår under 1 års tid. Hepatit B tar man i 3 doser med en månad samt ett halvårs mellanrum. Vaccinet mot Hepatit B ger också ett skydd 1 vecka efter den första dosen och efter den andra dosen skyddar vaccinet i ett års tid.

 

Mot kolera som är en bakterie som sprids via avloppsvatten så finns det ett drickbart vaccin som man kan ta några veckor innan avresa. Det här vaccinet kan även ha en viss effekt mot turistdiarré. Man måste alltså tänka på att vaccinera sig några veckor innan semestern så att man reser med ett ordentligt skydd i kroppen mot de virus och bakterier som man kan komma att råka ut för.