Om Vaccin och vaccinering
Vaccinering är någonting vi alla måste gå igenom någon gång, när vi ska resa utomlands eller få skydd som förhindrar farliga sjukdomar. Det är väldigt viktigt att vaccinera sig när man ska resa bort eftersom vårat immunförsvar inte är anpassat för dem bakteriern som finns utomlands. Dessa bakterier kan spridas via mat, drycker, och föremål väldigt enkelt. Vaccinerar man inte sig före man reser utomlands är det en stor risk att man blir sjuk antingen under eller efter sin semester. Sjukdomarna man kan utsättas för är inte dem trevligaste heller.

 

Vaccinering och djur
Dem som har ett djur borde ha i åtanke vaccinera det, respektive människan så har djur också en chans att bli drabbade av sjukdomar. Den vanligaste sjukdomen bland djur är blåtunga. Denna sjukdom har inte en så stor dödlighet men djuren som blir drabbade av detta får jobbiga symptom som röda slemhinnor på näsa och mun, utslag, och sår i munnen som leder till sämre apetit. Vaccination och utlandsresor
Dem vanligaste sjukdomarna man blir vaccinerad mot när man reser utomlands är hepatit A, hepatit B, tyfoid, diarréer, rabies, och framförallt malaria. Några av dessa sjukdomar kan göra dig riktigt insjuknad och vissa är dödliga. Därför är det viktigt att ha skydd mot dessa sjukdomar så att dem inte ruinerar din semester. Allting som krävs är att man lägger undan lite tid för att vaccinera sig, det tar bara ett par minuter.

 

 

Olika typer av vaccinering
Det finns två olika varianter av vaccinering som man vanligtvis brukar använda, den första går ut på att man ger individen en väldigt låg dos av det viruset man vill förhindra. Anledningen till att man tillsätter denna låga dos är för att immunförsvaret ska lägga denna typ av virus på ”minnet” och förberedda skydd mot det. Denna metod fungerar däremot inte alltid, tvärtom, den kan i värsta fall leda till att viruset utvecklar sig och blir sjukdomsframkallande. Denna metod börjades användas i äldre dar, då var den blandannat mer outvecklad så mer missöden skedde då. Idag så förekommer inte missöden så ofta eftersom metoden är så pass utvecklad.Den andra metoden går ut på att patienten som ska vaccineras får en spruta med avdödade organismer. Immunförsvaret kommer då i kontakt med dessa organismer och bildar antikroppar mot dem. Dessa antikroppar bildas inte direkt utan kroppen tar tid på sig att bilda dem. Organismerna ges i dem flesta fallen tillsammans med adjuvans för att få fullt immunförsvar.

 

Vaccin i Sverige
I Sverige så erbjuds vaccination som räcker livet ut mot sjukdomar som stelkramp, kikhosta, polio, haemophilus influenzae, mässling, difteri, röda hund, och påssjuka. Denna vaccinering är i form av en spruta som injiceras när man är barn eftersom då löper man störst risk att få någon typ av dessa sjukdomar.

 

Vaccin som skydd
Vaccination är en viktig process som måste fortsätta generation efter generation eftersom det skyddar befolkningen mot dödliga sjukdomar. Det är viktigt att en stor del av vår befolkning är vaccinerade eftersom sjukdomen inte ska få fäste och sprida sig vidare. Dem som inte är det kan bli smittad av en dödlig sjukdom, denna sjukdom kan sedan sprida sig vidare till nyfödda och ovaccinerade individer.