Influensavaccin

Då det blir höst så sätter debatten om influensavaccinering åter igång och de som förstår sig på diskuterar hur årets influensa kommer att drabba olika grupper. Den som befinner sig i uppenbara riskzoner för influensan ska vaccinera sig och detsamma gäller den som lider av hälsoproblem som kan försvåras av influensa. Influensan som kommer årligen är oftast en mutation av den influensa som drog förbi året innan. Man ska inte blanda ihop vaccinering mot denna influensa med vaccin mot plötsliga epidemier som till exempel svininfluensan.

 

Den årliga influensavaccineringen

Säsongsvaccinering är effektiv eftersom det vaccin man får är framställt med kunskap om den influensa som faktiskt är på väg mot Sverige. Att influensan kommer är ingen nyhet och man kan se var i världen den härjar just nu. Därmed kan man mer eller mindre beräkna när den kommer att nå Sverige. Eftersom influensan är så pass beräknelig så kan man planera inför säsongsvaccineringen så att vaccinet verkligen kommer att ge bästa möjliga effekt.

 

Då du ser inbjudan till vaccination mot influensan så kommer du alltså att få ett vaccin som är uppdaterat sedan förra säsongen vilket ger dig ett bättre skydd mot den influensa som snart är ett faktum.

 

Så sprids influensa

Influensa sprids via luft och mat. Befinner man sig i samma rum som någon som blivit smittad av influensa så är risken väldigt stor att man själv åker dit. Att tala om att det bara är barnfamiljer och de som jobbar med barn som smittas av influensa är att lura sig själv. Alla kan få influensa och därför bör alla beakta möjligheten till influensavaccin. Man är som mest smittsam 24 timmar innan man märker av symptomen på influensa och därför kan man heller inte räkna med att man kommer att kunna undvika folk som smittar då man inte kan se att de faktiskt bär på influensasmittan.

 

Ska man vaccinera sig mot influensa?

Vanlig influensa är en virusepidemi som sprider sig i ett land åt gången, detta ska inte blandas ihop med en pandemi som svininfluensan var vilket innebar att viruset spreds på flera kontinenter samtidigt. Symptomen på influensa är hög feber, muskelvärk och ledvärk, och vanligtvis så läker den av sig självt inom 3 till 5 dagar. Om man är frisk och inte har något emot att kräkas och yra i 5 dagars tid så behöver man givetvis inte vaccinera sig mot influensan!

 

Unga och friska människor dör inte av influensa, men varje år så riskerar äldre och sjuka människor att dö av influensan. De klarar helt enkelt inte av den påfrestning på kroppen som influensan leder till. Den som hör till denna grupp ska se till att få influensavaccin innan sjukdomen når Sverige. Jobbar man med barn eller äldre ska man också vaccinera sig för att inte utsätta andra människor för den fara som sjukdomen kan innebära.