Vaccinationer är ett erbjudande från barnhälsovården som föräldrar kan tacka ja till. I Sverige så börjar man vaccinera vid 3 månaders ålder och sedan följer barnet ett program från BVC som resulterar i ett skydd mot 9 olika sjukdomar. Man kan komplettera detta program med ytterligare vaccinationer om det finns anledning till oro för andra sjukdomar till följd av utlandsvistelser. I Sverige har man lyckats bli av med många dödliga barnsjukdomar tack vare barnvaccin och därför fortsätter man vaccinprogrammet för att se till att dessa sjukdomar inte får chansen att komma igen.

 

Viktiga barnvaccin som alla får

Vid 3 månaders ålder så ges barnvaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio samt en viss typ av influensavaccin. Dessa vaccin kommer sedan att fyllas på vid 2 andra tillfällen för att ge ett komplett skydd. Då barnet är 18 månader så ges barnvaccin mot mässling, påssjuka och röda hund. Efter detta dröjer det till 6 års ålder innan man fyller på med barnvaccin mot polio. Man kan få fortsatta påfyllningar av dessa viktiga barnvaccin fram till 16 års ålder då man ska ha ett komplett skydd.

 

Varför ska man vaccinera barn i Sverige?

Många undrar varför man ska ge barnvaccin mot sjukdomar som inte finns i Sverige, och det finns till och med de som inte ger vaccin på grund av att de anser att detta inte behövs. Det här är att ta allvarliga risker. Att man inte ser stora utbrott av difteri, polio och andra svåra sjukdomar i Sverige betyder inte att de inte existerar. I resten av världen så finns sjukdomarna fortfarande, och i en värld där man reser med lätthet mellan olika länder så är det inte mycket som ska till för att en ny epidemi ska ta sig till Sverige. Man vaccinerar alltså sina barn i förebyggande syfte för att undvika att drabbas av en sådan mardrömssituation.

I Sverige finns det också många barn som under kortare och längre tidsperioder reser för att hälsa på släkt och vänner i de delar av världen där man fortfarande har problem med de sjukdomar som barnvaccin rått bot på i Sverige. Dessa barn erbjuds även ett ökat skydd mot sjukdomar som Hepatit A och B samt kolera, som de kan utsättas för vid resan. Det finns även barn som lider av ett nedsatt immunförsvar och de kan erbjudas barnvaccin mot vattkoppor, rotavirus och influensa.

 

Räcker skyddet?

För att veta hur länge skyddet från ett barnvaccin räcker så måste man tala med en vaccinationsläkare som kan göra en bedömning utifrån när man fick vaccinet och vilken typ av vaccin det var. Det är aldrig försent att fortsätta en påbörjad vaccination. I är man osäker på om barnet har tillräckligt med skydd eller inte så kan en läkare genom ett blodprov ta reda på detta. Eftersom barnvaccin anses vara en av de mest effektiva medicinska insatser som görs idag så är området inom ständig utveckling. Framtidens barnvaccin blir därför effektivare och genom ständiga utvärderingar så ser man även till att barnvaccin förblir säkra.